2%

 
Ako venovať vaše 2% z daní nášmu OZ ? 
 
Postup ak máte jedného zamestnávateľa: ( ste zamestnaný )
Požiadajte zamestnávateľa do 15.02.2016 o vykonanie ročného zúčtovania dane a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Výška zaplatenej dane je uvedená v riadku 04 alebo 05 .
Ak sú 2% z Vašej dane z riadku 04 alebo 05 – minimálne 3,- €, vyplňte „Vyhlásenie“.
Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
 
Postup ak podávate daňové priznanie:
daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna výška 2% z Vašej zaplatenej dane musí byť 3,- €.
Do daňového priznania typu A v oddielu VIII. a do daňového priznania typu B v oddiely XIII. sa vyplnia identifikačné údaje„Figure Skating Club Žilina“.
Daňové priznanie sa doručí na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska (do 31. marca 2016)
 
Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba
daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 1,5%, resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna výška podielu zaplatenej dane musí byť 8,- €.
Do daňového priznania v časti IV. sa vyplnia identifikačné údaje 
Figure Skating Club Žilina.
Daňové priznanie sa doručí na daňový úrad (do 31. marca 2016)
 
Identifikačné údaje, ktoré treba uviesť presnom tvare:
IČO: 42055709
Právna forma: 701- Občianské združenie
Obchodné meno: 
Figure Skating Club Žilina
Ulica: R.Dilonga 19
Obec: Žilina
PSČ: 010 01
TOPlist