Tréningy

  

NOVOROČNÝ ROZPIS TRÉNINGOV v období 02.1.-09.1.2012

Deň

Kto

Kde

Od –do

02.1. pondelok

 

Účastníci súťaže v BA + vystúpenia v Nitre

Stará hala (Janka, Iva, Katka, Bianca, Milka, Rebeca, Mušky, Lucka, Maťko, Milka M, Anička, BibaJ)

Trénerky: Biba, Inka

6.-7.h

 

všetci

Nová hala

Trénerky Biba, Inka, p. Sokolová

7.15 -8.15h

 

choreografie

Opakovanie na suchu: Mišky, France, Rybak,

Tvorba+ dorábanie choreografií podľa nahlásenia (Terezka, Maťko, a pod.)

8.30 – 9.15

 

9.15 – 12h

 

2. skupina

Balet – prázdniny

16.43 -17.53h

 

1. skupina

Balet – prázdniny

17.53 – 19.23h

Utorok

Všetci

Stará hala- choreografie

Trénerky: Inka, Biba, p. Sokolová

6.00-7.15h

 

všetci

Suchý tréning (schody, strečing)

7.30 – 8.15h

 

Účastníci súťaže v BA + vystúpenia v Nitre

Mozoláni traninings centrum

15.45 -16h

Streda

Všetci

Nová hala

6-7h +30 min. strečing s Jankou

 

Súťaž Novoročný pohár v BA

Rebecca, Magdalénka, Milka, (Lucka)

Janka  (trénerka Biba)

Odchod podľa vylosovania detí cca (5.h)

 

výber

Rozcvička

14.30h

 

Výber

S Inkou: Bianca, Anička, Katka, Iva, Maťko, Grétka,Terezka

Hanka K.: Miško, Julka, Marek

Hlavná hala – choreografie

 

15.30-16.30h

 

2. skupina

Balet – prázdniny

16.25 – 17.30h

 

1. skupina

Balet- prázdniny

17.30 -19h

Štvrtok

všetci

Stará hala

Trénerky: Inka, Hanka, p. Sokolová

6-7h

 

Súťaž Novoročný pohár v BA: Janka, Bianca, Anička – (trénerka Biba)

Piatok

Všetci

Stará hala – prvky z jázd + nácvik vystúpenia v Nitre

Trénerky: Biba, Inka, p. Sokolová

6 -8 h

 

Vystúpenie Nitra

Myši, Grétka, Bianca, Janka, Rybak, France, Iva

Odchod a skúšku upresním

Sobota

VOĽNO

 

 

Nedeľa

všetci

Nová hala

Trénerky: Biba, Inka, p. Sokolová

6-7h

 

všetci

Suchý tréning (švihadlo, spinner)

7.15 – 8h

           


Tešíme sa na vás

Bibiána Poliačková, Ingrid Škrkoňová , Gabika Sokolová, Honzo Kufel, Hanka Kľučiarová,  Hanka Marčeková, Veronika Dobrovolná,   JJJJJJJJ

 

VIANOČNÝ ROZPIS TRÉNINGOV v období 26.12. -01.01.2012

 

 

 

Deň

Kto

Kde

Od –do

26.12. pondelok

 

všetci

Nová hala

6.-7.h

 

2. skupina

Balet – prázdniny

16.43 -17.53h

 

1. skupina

Balet – prázdniny

17.53 – 19.23h

Utorok

Všetci

Stará hala- choreografie

6.00-7.00h

Streda

Všetci

Nová hala – choreografie

6-7h + 30min strečing

 

všetci

Rozcvička

15.30h

 

Všetci

Nová hala – choreografie + skoky

16.15-17.15h

 

Power skating 1-9šht.

Nová hala – môžu všetci

13.15 – 14.45h

 

2. skupina

Balet – prázdniny

16.25 – 17.30h

 

1. skupina

Balet- prázdniny

17.30 -19h

Štvrtok

 

VC Nitry: Anička, Bianca

 

 

 

Piatok

Všetci

Nová  hala –  prvky z jázd, súťažné choreografie

6 -7h

 

 

VC Nitry: Rebecca, Muška, Milka, Lucka

 

Sobota

Krásneho Silvestra a šťastný Nový rokJJJ

Nedeľa

         


Tešíme sa na vás

Bibiána Poliačková, Ingrid Škrkoňová , Gabika Sokolová, Honzo Kufel, Hanka Kľučiarová,  Hanka Marčeková, Veronika Dobrovolná,   JJJJJJJJ

 

VIANOČNÝ ROZPIS TRÉNINGOV v období 19.12. -25.12.2011

Deň

Kto

Kde

Od –do

19.12. pondelok

 

všetci

Stará hala- choreografie + nácvik vystúpenia

6.-7.h

 

4deti podľa nahlásenia

Stará hala s KK PB – nahlasujem Biancu

14.45 -16h

 

Janka, Katka, Iva

dolaďovanie spoločnej choreografie na ZS (France + Rybak)

16.30-17.30h

 

2. skupina

Balet

16.43 -17.53h

 

1. skupina

Balet

17.53 – 19.23h

Utorok

Všetci

Nová hala --  skoky, + nácvik vystúpenia

6.00-7.00h

 

Power skating

Od 1. do 9. ročníka

Môžu prísť deti z 1. skupiny + 14.50h na rozkorčuľovanie aj z 2.  (nová hala)

14.15 -15.15h

 

Všetci

Nová hala – piruety z jázd

15 -15.30

 

2. skupina

Mozoláni trainings centrum- špeciálka + dolaďovanie Myší

16 -17.00h

 

CHoreografia

Maťko Lokaj + Terezka Fuchsová

17 -18h

Streda

 

 

 

 

Všetci

Stará hala – choreografie + skoky

14.45-15.45

 

1. skupina

Mozoláni traninings centrum – všetci 1. aj 2. skupina – tí čo idú do Lučenca

16 -17h

 

2. skupina

Balet – tí čo do Lučenca nepôjdu

16.25 – 17.30h

 

1. skupina

Balet

17.30 -19h

Štvrtok

Všetci

Nová hala – generálka vystúpenia v Lučenci

6-7h

 

Odchod do Lučenca 11:30h spred zimného štadióna, 15h – skúška v Lučenci, 17h – vystúpenie. Predpokladaný návrat 21h.

 

Piatok

Všetci

Stará  hala –  technika korčuľovania,prvky z jázd, súťažné choreografie

7.30 - 9.30h

+ 30 min. strečing 

Sobota

Krásne prežitie Vianočných sviatkov, čo najviac pohody, radosti a oddychu pri vianočných rozprávkachJJ Vám zo srdca želá celé vedenie FSC Žilina

Nedeľa

         


Tešíme sa na vás

ROZPIS TRÉNINGOV v období 12.12. -18.12.2011

Deň

Kto

Kde

Od –do

12.12.. pondelok

 

všetci

Nová  hala- skoky, technika

6.-7.h

 

4deti podľa nahlásenia

Stará hala s KK PB – nahlasujem Biancu

14.45 -16h

 

Janka, Katka, Iva

Nácvik spoločnej choreografie na ZS

16.30-17.30h

 

2. skupina

Balet

16.43 -17.53h

 

1. skupina

Balet

17.53 – 19.23h

Utorok

Všetci

Stará  hala-  choreografie

6.00-7.00h

 

Power skating

Môžu prísť deti z 1. skupiny + 14.50h na rozkorčuľovanie aj z 2.  (nová hala)

14.15 -15h

 

Všetci

Nová hala – piruety z jázd

15 -15.30

 

2. skupina

Mozoláni trainings centrum

16 -17.00h

 

CHoreografia

Maťko Lokaj + Terezka Fuchsová

17 -18h

Streda

všetci

Nová hala – skoky, technika

6-7

 

všetci

Stará hala – choreografie + skoky

14.45-15.45

 

1. skupina

Mozoláni traninings centrum

16 -17h

 

2. skupina

Balet

16.25 – 17.30h

 

1. skupina

Balet

17.30 -19h

Štvrtok

 

 

 

 

Choreografia

Alenka Čavojcová+ Adélka Balalová

15.-16h

 

Choreografia

 Terezka Fuchsová + Maťko Lokaj

16-17h

 

POWER skating 1-4

Nová hala – deti z 2. skupiny (z 1.skupiny budú môcť prísť na piruety)

17.30 -18.15h

 

ŠKOLIČKA KORČUĽOVANA

Nová hala+ piruety pretekári FSC

KORČUĽOVANIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU

18.15-19.00h

Piatok

Všetci

Nová hala –  prvky z jázd

6 -7h

Sobota

 

VOĽNO

 

Nedeľa

Všetci

(trénerky Inka a p. Sokolová)

Nová hala + po tréningu s Jankou strečing 20min.

6-7h

         

Tešíme sa na vás

Bibiána Poliačková, Ingrid Škrkoňová , Gabika Sokolová, Honzo Kufel, Hanka Kľučiarová,  Hanka Marčeková, Veronika Dobrovolná,   JJJJJJJJ

ROZPIS TRÉNINGOV v období 5.12. -11.12.2011

Deň

Kto

Kde

Od –do

5.12.. pondelok

 

všetci

Stará  hala- choreografie (aj spoločné)

6.-7.h

 

4deti podľa nahlásenia

Stará hala s KK PB – nahlasujem Biancu

14.45 -16h

 

2. skupina

Balet

16.43 -17.53h

 

1. skupina

Balet

17.53 – 19.23h

Utorok

Všetci

nová  hala-  skoky, technika

6.00-7.00h

 

Power skating

Môžu prísť deti z 1. skupiny + 14.50h na rozkorčuľovanie aj z 2.  (nová hala)

14.15 -15h

 

Všetci

Nová hala – piruety z jázd

15 -15.30

 

2. skupina

Mozoláni trainings centrum (špeciálka + nácvik spoločnej choreograffie)

16 -17.00h

 

CHoreografia

Maťko Lokaj + Terezka

17 -18h

Streda

všetci

stará hala – choreografie

14.45 -15.45h

 

1. skupina

Mozoláni traninings centrum

16 -17h

 

choreografia

Adélka Balalová

17-18h

 

2. skupina

Balet

16.25 – 17.30h

 

1. skupina

Balet

17.30 -19h

Štvrtok

všetci

Nová hala – skoky, technika

6-7h

 

Choreografia

Alenka Čavojcová

15.-16h

 

Choreografia

 Terezka Fuchsová

 

 

POWER skating 1-4

Nová hala – deti z 2. skupiny (z 1.skupiny budú môcť prísť na piruety)

17.30 -18.15h

 

ŠKOLIČKA KORČUĽOVANA

Nová hala+ piruety pretekári FSC

MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ J a keď nie, tak aspoň čertJ

18.15-19.00h

Piatok

Všetci

Stará hala –  choreografie

6 -7h

Sobota

 

VOĽNO

 

Nedeľa

Všetci

(trénerky Inka a p. Sokolová)

Nová hala + po tréningu s Jankou strečing 20min.

6-7h

         

Tešíme sa na vás

Bibiána Poliačková, Ingrid Škrkoňová , Gabika Sokolová, Honzo Kufel, Hanka Kľučiarová,  Hanka Marčeková, Veronika Dobrovolná,   JJJJJJJJ

 

 

 

<iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?src=fsc.zilina%40gmail.com&ctz=Europe/Prague" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

TOPlist